Wolontariusze w szpitalu

Pomoc drugiemu człowiekowi, to również zabawa z dziećmi chorymi, które przebywają w szpitalu. Wolontariuszki z gimnazjum: Weronika Sawka, Urszula Urbanik, Anna Michalska, Monika Borecka, Edyta Botuszan wraz z panią Małgorzatą Suwald były we Wrocławiu w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej. Dziewczyny bawiły się z dziećmi. Przygotowały dla nich przedstawienie o smoku. Same stwierdziły, że dzięki pacynkom mogły przełamać pewne granice i dzięki temu łatwiej nawiązywały znajomości. Dzieci bawiły się zabawkami, grały, układały puzzle, malowały. Każdy otrzymał balon ze swoim imieniem. Wszystkie prezenty, które zostawiliśmy w szpitalu zostały zakupione dzięki akcji walentynkowej, która odbyła się w naszej szkole.

Dzień Patrona i Sportu w Gimnazjum im. Piastów Śląskich

Uczniowie klasy trzeciej, w strojach rycerzy średniowiecznych zaśpiewali "Bogurodzicę". Kamil Barcikowski, Jakub Kołodziej, Michał Iwaszkiewicz, Patryk Roszak, Adam Parasiński, Jan Tokarski, Michał Gilewicz, Szymon Stefańczyk. Stroje rycerze wykonali sami. Następnie uczniowie klasy IIIa, IIIc, IIId przedstawili krótką scenkę opowiadającą o bitwie pod Legnicą. Zaprezentowali postać jednego z Piastów - Henryka Pobożnego. Bogurodzicę, scenkę, gazetkę i oprawę plastyczną przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Elżbiety Majchrzak.

"Słuchajcie, słuchajcie wszyscy zebrani! - wszem i wobec, i każdemu z osobna obwieszczam, że damy i rycerze gminy Łagiewniki szykują się do pokazu swoich umiejętności w pokazie mody średniowiecznej" - takimi słowami dama Julia z rodu Karyś rozpoczęła drugą część uroczystości wraz z rycerzem Kacprem z rodu Juraszków. Do muzyki średniowiecznej przedstawiciele klas dumnie kroczyli i prezentowali stroje, które pomagali przygotować im rodzice. Tylko jedna Aleksandra Kołodziej z zakrytymi oczami potrafiła pokonać "kręgle". Musieli się wykazać też znajomością lektur. Konkurencję wygrała klasa 3d, klasa 3a zajęła II miejsce, a 2a -III. Równocześnie odbył się konkurs na najciekawszą gazetkę o patronie naszej szkoły. Bezkonkurencyjna była klasa 3a, potem 3d, a III miejsce zajęła 3b. Paulina Wróbel pomagała pani Małgorzacie Suwald, która przygotowała konkursy.

Olimpiada Przedszkolaków

popularyzacja lekkiej atletyki - "Królowej Sportu"

W dniu 2 czerwca odbyła się na obiekcie lekkoatletycznym w Łagiewnikach impreza sportowo-rekreacyjna dla przedszkolaków z Gminy Łagiewniki. Udział w niej wzięło ok. 140 dzieci z oddziałów przedszkolnych w Jaźwinie i Olesznej oraz z Przedszkola na Akacjowym Wzgórzu w Łagiewnikach.

Dzieci na stadionie powitali Pan Janusz Szpot - Wójt Gminy Łagiewniki oraz Pani Mariola Początek - dyrektor Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach.

Uczestnicy wzięli udział w konkurencjach lekkoatletycznych - rzut piłeczką palantową, skok w dal, w biegu na 50m, sztafecie 4x50m oraz w grach i zabawach.

W organizacji zawodów pomagali wolontariusze - uczniowie gimnazjum, którzy mieli za zadanie opiekować się poszczególnymi drużynami przedszkolnymi oraz asystować nauczycielom przy przeprowadzanych konkurencjach.

Cała impreza zakończyła się zbiórką na boisku przy gimnazjum. Pani dyrektor Mariola Początek podziękowała uczestnikom za udział, nauczycielkom nauczania przedszkolnego za przybycie na zawody i opiekę na dziećmi, uczniom gimnazjum i organizatorom imprezy za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów. Swoje podziękowania dla organizatorów oraz gratulacje dla uczestników zawodów złożyła również obecna na zakończeniu dyrektor Przedszkola na Akacjowym Wzgórzu Pani Dorota Zarzycka.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem wszystkim dzieciom - uczestnikom zawodów pamiątkowych medali. Medale zakupiono ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, jako dotacja do imprez sportowo-rekreacyjnych popularyzujących lekką atletykę.

Ze swej strony chciałbym podziękować:
- Panu Wójtowi Januszowi Szpotowi za zgodę na skorzystanie z autobusów szkolnych - dzięki temu w zawodach mogły wziąć udział dzieci z Jaźwiny i Olesznej,
- Paniom dyrektorkom: Barbarze Dorużyńskiej, Aldonie Skrzypkowiak i Dorocie Zarzyckiej za zgodę na udział dzieci z Ich placówek w tej imprezie,
- Paniom nauczycielkom nauczania przedszkolnego z Jaźwiny (Monice Kamińskiej), Łagiewnik (Marzennie Fedorskiej, Marii Haładyn, Katarzynie Korneckiej-Nowickiej, Bogumile Roman, Annie Soboń i Elżbiecie Warchoł) i Olesznej (Ewelinie Romańczyk i Katarzynie Rutowicz) za obecność i opiekę nad dziećmi,
- Pani Marii Rałowskiej - nauczycielce WF w gimnazjum i Panu Maciejowi Ciećwierzowi opiekunowi ORLIKA 2012 za współudział w organizacji całej imprezy od początku do końca.

Głównym organizatorem olimpiady przedszkolaków był Gminny Szkolny Związek Sportowy w Łagiewnikach. Mam nadzieję, że podobną imprezę będziemy od tej pory przeprowadzać cyklicznie i wejdzie ona na stałe do naszego gminnego, sportowego kalendarza imprez.

Sekretarz GSZS w Łagiewnikach
Andrzej Rudnicki

VII Rajd Turystyczny

"Tajemnice Wzgórz Kiełczyńskich"

W dniu 22 maja 2014r. odbyła się kolejna, już siódma impreza profilaktyczno - sportowa pn. "Tajemnice Wzgórz Kiełczyńskich". Patronat nad nią objęli Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka oraz Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski. Uczestniczyła w niej drużyna "PIASTKI" z Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach.

W czasie, gdy drużyny szkół podstawowych rywalizowały na placu sportowo - rekreacyjnym w Książnicy starsi uczniowie - gimnazjaliści uczestniczyli we wspólnej wędrówce z leśniczym Krzysztofem Szydłowskim. Opowiedział on gimnazjalistom o różnorodności i bogactwie roślinności Ślężańskiego Parku Krajobrazowego wpisanego do sieci NATURA 2000. Po ukończeniu trasy przy kościele w Kiełczynie ksiądz proboszcz Stanisław Olszowy przedstawił historię tutejszego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Po przejściu trasy gimnazjaliści z Sobótki, Jordanowa, Łagiewnik i Dzierżoniowa rozwiązywali testy ze znajomości historii Wzgórz Kiełczyńskich i okolic, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wiedzy przyrodniczo - ekologicznej.

Następnie wszystkie drużyny gimnazjalne zostały przewieziona autokarami do Książnicy. Tu dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali napoje oraz kiełbaski -do upieczenia nad ogniskiem. W tzw. międzyczasie komisja sędziowska sprawdziła wcześniej rozwiązywane testy i przeprowadziła "dogrywkę" o pierwsze miejsce.

W wyniku dogrywki drużyna "PIASTKI" z naszego gimnazjum wygrała VII edycję Rajdu Turystycznego i zdobyła puchar Wójta Gminy Dzierżoniów.

Organizatorom dziękuję za kolejne już zaproszenie na rajd, Wójtowi Gminy Łagiewniki za umożliwienie dojazdu na imprezę, a młodzieży za udział i reprezentowanie (z sukcesem) naszego gimnazjum.

Drużyna nasza wystąpiła w składzie: Ciesielska Edyta, Gołdyn Kamil, Gołuch Jakub, Grzybowska Karolina, Hołyński Norbert, Juraszek Weronika, Kołodziej Aleksandra (wszyscy IIB) oraz Kwiędacz Małgorzata, Piechura Kamila (obie z IB) i Różnowicz Wiktor (IA).

Andrzej Rudnicki

"Zjednoczeni w różnorodności"

Dnia 15 maja 2014 został zorganizowany w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach Dzień Europejski, podczas którego każda klasa reprezentowała jeden z krajów. Zadaniem uczniów było przygotowanie stoiska charakterystycznego dla swojego państwa, zaprezentowanie piosenki w języku obcym lub tańca narodowego, sporządzenie krótkiej prezentacji multimedialnej na temat swojego kraju oraz przygotowanie stroju narodowego. Reprezentanci klas wzięli także udział w quizie wiedzy o Unii Europejskiej. Zwieńczeniem imprezy były potyczki sportowe - skakanie na dużej skakance oraz rzuty do kosza.

Podczas tego dnia gimnazjaliści wykazali się niesamowitą kreatywnością. Można było zaobserwować ich fantastyczne talenty muzyczne, teatralne, aktorskie, sportowe oraz organizatorskie. Wszystkie zmagania zostały ocenione przez powołane jury i nagrodzone dyplomami.

Ważnym akcentem podczas Dnia Europejskiego było przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat dziesięciolecia przynależenia Polski do Unii Europejskiej. Jednakże najważniejszym aspektem była wspólna praca gimnazjalistów, której przyświecała dewiza UE "Zjednoczeni w różnorodności", a tym samym kształtowanie poczucia tożsamości europejskiej.

Organizatorkami Dnia Europejskiego były P. Renata Żygadło i P. Magdalena Mosoń.

Dzień Ziemi 2014

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi ze względu na egzaminy gimnazjalne odbyły się w naszej szkole 22 maja 2014 roku.

Naczelną ideą przyświecającą obchodom było uświadomienie wszystkim słuchaczom, że ludzie powinni zadbać o to, aby dobra przyrody, z których korzystamy w codziennym życiu, mogły się odradzać, że problem śmieci nie kończy się w momencie wyrzucenia odpadków do kosza. Ważne jest ich selekcjonowanie. Uczniowie klas pierwszych biorący udział w przedstawieniu zaapelowali o humanitarny stosunek do wszystkiego, co żyje, ale również i do tego wszystkiego, co nadaje przyrodzie swoisty urok i niepowtarzalność. " Ekologia na wesoło", to tytuł przedstawienia, którego akcja dzieje się w środku pojemnika na śmieci, w które wcieliły się uczniowie klas pierwszych. Perypetie śmieci przeplatane były rytmicznymi piosenkami, których treści nawoływały do potrzeby poszanowania praw przyrody oraz propagowały zachowania proekologiczne. Przedstawienie to uczniowie zaprezentowali również dzieciom młodszym z nauczania początkowego ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, które zostały zaproszone do naszej szkoły oraz przedszkolakom Przedszkola Publicznego "Na Akacjowym Wzgórzu", u których gościnnie wystąpili 19 maja. Wśród najmłodszych wzbudziło ono duże zainteresowanie. Dodatkową atrakcją dla nich były zagadki przyrodnicze oraz zabawy ruchowe przy muzyce.

Jednym z punktów programu był również pokaz mody ekologicznej przygotowany przez p. Gizelę Wochnik. Modelki zaprezentowały się w strojach wykonanych z różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu m.in. folii, papieru, gazet, opakowań, torebek foliowych i papierowych. Na pokazie mody można było zobaczyć strój ekologiczny wieczorowo-wizytowy, codzienny, kreację ślubną.

Prezentacje przedstawień tematycznych są jednym z ważnych elementów współpracy między gimnazjum a innymi placówkami oświatowymi z naszego terenu, współpracy pomiędzy dziećmi młodszymi i starszymi. Dla grona pedagogicznego przedszkola czy szkoły podstawowej, to również obserwacja losów swoich absolwentów, rozwijania ich uzdolnień.

Organizatorzy :

Maria Lenarczyk Krystyna Lachowicz

Zmiana godzin odjazdu autobusu

Do 6 czerwca 2014 r. zamknięto drogę Ratajno-Sieniawka, dlatego nastąpiła zmiana godzin odjazdu autobusu:
Sieniawka - godzina 6.25
Ligota Wlk. - 6.45
Ratajno - 6.50
Łagiewniki - 6.55

Odwiedzamy Hiszpanię (6-13 kwietnia 2014)

Gimnazjum im. Piastów Sląskich w Łagiewnikach zostało zakwalifikowane do programu Comenius, czyli programu współpracy szkół z różnych krajów Unii Europejskiej.
Nasza młodzież była już w Bułgarii (Pleven),Czechach(Praga), Włoszech(Asyż,Rzym).
Ostatnio od 6-13 kwietnia pojechalismy do Hiszpanii, gdzie odbyło się uroczyste zakończenie dwuletniego programu. Pierwszy dzień - niedziela była poswięcona zwiedzaniu Barcelony, szczególnie Muzeum Picassa i przedziwnej Sagrady Familii (na zdjęciu nasza ekipa przed kosciołem)
W poniedziałek pojechaliśmy do Calatayud, 20-tysięcznego miasteczka w Aragonii. To było nasze miejsce docelowe. Uczniowie zostali zakwaterowani u hiszpańskich rodzin, nauczyciele w hotelu.
Szczególnie wzruszające było przywitanie w zaprzyjaźnionej, katolickiej szkole. Uczą się tam dzieci od 3-go do 16-go roku życia. Witały nas z polskimi flagami w rączkach.
W korytarzu szkoły znajdowały się wizerunki najbardziej znanych Polaków jak Maria Curie-Skłodowska, Jan Paweł II, Kopernik i inni. Hiszpanie byli serdeczni i bardzo gościnni. Starali się by nasza młodzież czuła się jak w rodzinnym domu. Oprócz Polaków byli również uczniowie z Bułgarii, Turcji, Czech, Włoch, razem 54 osoby. Najważniejszym wydarzeniem wyjazdu było odsłonięcie pomnika Europy na placu o tej samej nazwie w Calatayud. Połączono to z występami grup tanecznych, tarabaniarzy, grup baletowych. Zadziwiające jak aktywna jest tutejsza społeczność. Oprócz uczestniczenia w zajęciach warsztatowych, zwiedziliśmy wiele interesujących miejsc. Do najciekawszych należą muzeum malarstwa Goyi, pałace i ogrody mauretańskie w Zaragozie, klasztor De Piedra- cud przyrody; wodospady, tunele w skałach, pokazy drapieżnych ptaków. Sportowa częsć ekipy odwiedziła stadion Camp Nou w Barcelonie, podczas gdy grupa zainteresowana twórczoscią Gaudiego, park Guella z jego dziełami i pięknym widokiem na całą Barcelonę. Można by jeszcze długo opowiadać o naszym pobycie w Hiszpanii.
Niezapomniana chwila to moment pożegnania, gdy rodziny hiszpańskie odprowadzały naszą młodzież na dworzec-łzy i zapewnienia, że znajomości będą kontynuowane. Mamy nadzieję, że jeszcze tam wrócimy.

Mikołaj Midera

Dzień liczby π

Matematyka jest królową nauk, a dzień liczby pi jest okazją propagowania wśród młodzieży ciekawych form uczenia się tego dla niektórych trudnego przedmiotu.

Uczniowie klasy 5a ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz 1a z Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach uczestniczyli w zajęciach matematycznych, które rozpoczęły się przedstawieniem przygotowanym przez uczniów gimnazjum pt. "Historia liczby π". Kolejno mijały wieki, a gimnazjaliści opowiadali o liczbie pi. Ponownie nie była, to zwyczajna lekcja. Uczniowie byli podzieleni na grupy (po 2 osoby z klasy 5a i 1b). Wykonywali zadania praktyczne. Trzeba było wyliczyć liczbę pi, mając do dyspozycji miarkę, słoik oraz taśmę klejącą. Wyciąć i skleić wielościan, a potem samemu wykonać miarkę, którą można było zmierzyć obwód balonu wielkości cytryny. Celem tych zajęć było pokazanie uczniom, że współpracując w grupie i rozwiązując zadania tekstowe stosując do tego przedmiotu codziennego użytku mogą rozwiązać zadania, które są trudne. Uczniowie od samego początku wiedzieli, że będą oceniani, ale nie stanowiło to trudności, bo chodziło o zabawę.

Zajęcia przygotowały Małgorzata Suwald oraz Joanna Banda.

II Regionalny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

30 kwietnia po raz kolejny w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach rozbrzmiały dźwięki znanych brytyjskich i amerykańskich utworów. Powodem był II Regionalny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej "Must be English"pod patronatem wydawnictwa MacMillan. W tym roku pod hasłem "Lata 70-te i 80-te". W konkursie udział wzięło 12 solistów oraz 2 zespoły z sześciu szkół: z Dzierżoniowa, Sobótki, Piławy Górnej oraz z naszego gimnazjum. Jury oceniało wrażenie estetyczne, dykcję, ruch i obycie sceniczne, improwizację, feeling (wyrażanie emocji), interpretacje piosenek, fonetyczną i leksykalną poprawność śpiewanego tekstu. Uczestnicy oceniani byli w dwóch kategoriach: soliści i zespoły. W kategorii soliści I miejsce zajęły ex aequo Aleksandra Czop z Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach za wykonanie piosenki "Listen to your heart" oraz Klaudia Denderes również z Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach za wykonanie utworu "It will last forever". II miejsce zajęła Marcelina Słomian z Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie za piosenkę "With or without you", natomiast III miejsce przypadło Klaudii Sołtysiak za piosenkę "Heaven". W kategorii zespoły I miejsce zdobył duet w składzie Katarzyna Figas, Wioletta Podskroba za wykonanie utworu"La Isla Bonita" z Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie, II miejsce zajęli Julia Michalska, Piotr Kossowski, Marcin Ardelli za piosenkę "Another brick in the wall" z Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki, zwycięzcy pamiętkowe dyplomy oraz nagrody ksiązkowe, a opiekunowie podziękowania. Sposnsorami nagród było wydawnictwo MacMillan oraz Rada Rodziców z Gimnazjum w Łagiewnikach.

Magdalena Mosoń

Pokazy chemiczne dla przedszkolaków

W dniu 30 kwietnia 2014 w ramach współpracy z przedszkolem w Łagiewnikach zostały zorganizowane zajęcia dla najstarszych grup przedszkolnych. Do Gimnazjum im. Piastów Śląskich przybyły dwie grupy przedszkolaków wraz z opiekunami, które uczestniczyły w pokazach ciekawych doświadczeń chemicznych.

Zajęcia były prowadzone przez nauczyciela chemii, który na początku wyjaśnił uczestnikom czym zajmuje się chemia. Pokazał wyposażenie pracowni i zwrócił uwagę na zasady bezpieczeństwa. Doświadczenia wykonywali uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach koła chemicznego.

W czasie pokazu przedszkolaki dowiedziały się:

 • Dlaczego ciasto rośnie w czasie pieczenia?
 • Jak otrzymać wodór i spowodować jego wybuch?
 • Czy kamyk i woda mogą wywołać pożar i czy można go ugasić wodą?
 • Jak z dwóch bezbarwnych cieczy otrzymać ciecz kolorową?
 • Czy trudno jest wyprodukować sztuczne ognie?
 • Jak wywołać burzę w probówce?
 • Czy jajko w skorupce może być miękkie?

Na koniec pokazu dzieci poznały ciecz o nietypowych właściwościach, która raz zachowuje się jak typowy płyn, innym razem wykazuje właściwości ciała stałego. To tak zwana ciecz nieniutonowska, do przygotowania której wystarczy tylko skrobia ziemniaczana i woda. Samodzielne badanie tej wyjątkowej cieczy wzbudziło u przedszkolaków ogromne zainteresowanie, choć przysporzyło sporo plam na ubraniach i spowodowało trochę bałaganu. Dzieciaki były zachwycone, że mogły własnoręcznie przekonać się o niesamowitych właściwościach tej substancji. W czasie zajęć dzieciaki odpowiadały na zadawane przez nauczyciela pytania i próbowały samodzielnie wyjaśniać obserwowane zjawiska. Przedszkolaki wykazały duże zainteresowanie przeprowadzanymi eksperymentami, co zapewne obudziło w nich dużą ciekawość obserwacji zjawisk przyrodniczych i różnych procesów zachodzących w codziennym życiu. Wszystkie dzieciaki opuszczały szkołę w doskonałym nastroju .

Iwona Mościcka

XIII Powiatowa Olimpiada Humanistyczna

Uczniowie Gimnazjum im. Piastów Śl., którzy chlubnie kontynuują tradycje starszych kolegów, wzięli udział w Powiatowej Olimpiadzie Humanistycznej, organizowanej od dwunastu lat przez I LO im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z trudnym testem wiedzy humanistycznej, a następnie prezentowali wybrane motywy literackie. Wyniki ogłoszono na uroczystej gali, w dn. 9.04. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę w olimpiadzie, to: Klaudia Denderes (IV miejsce), Urszula Urbanik (V m.) oraz Jan Fedorski.
Opiekunem olimpijczyków jest nauczycielka języka polskiego, p. Ewa Niebieszczańska. Gratulujemy młodym adeptom nauk humanistycznych!

E. N.

" Przez krainę Inków…" - spotkanie z podróżnikiem Bolesławem Grabowskim

09 kwietnia 2014 r. w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach odbyło się spotkanie z podróżnikiem Bolesławem Grabowskim zorganizowane przez nauczyciela geografii Marię Lenarczyk. Zaproszony gość przez wiele lat był nauczycielem geografii - jego pasją są podróże, poznawanie nowych kultur, obyczajów, a przede wszystkim ludzi. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich.

Bolesław Grabowski opisywał również miejscową ludność, jej zwyczaje, kulturę, warunki życia. Przytaczał dużo opowiadań i legend zasłyszanych w miejscach, które odwiedzał. Opisywał zarówno klimat, położenie geograficzne, faunę i florę danego regionu jak i sztukę, zabytki i miejsca, które warto odwiedzić. Podróżnik opowiadał o historii Inków i ich stolicy Cusco oraz tajemniczym, wymarłym mieście Machu Picchu położonym w Andach. Prelekcji towarzyszył pokaz multimedialny zawierający zdjęcia dokumentujące podróż. Pokazał krajobrazy leżącej w północnej części Chile pustyni Atakama, która zaliczana jest do najsuchszych terenów na świecie. Opowiadał o wyprawie do wąwozu (drugiego na świecie, pod względem głębokości) - Kanionu Colca, który znajduje się w odległości około 100 km od miasta Arequipa w Peru, o najwyżej położonym żeglownym jeziorze świata - Titicaca, a także o najwyżej, do niedawna, położonej linii kolejowej, którą nazywa się Koleją Malinowskiego - na cześć polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego, budowniczego kolei transandyjskiej. Podróżnik opowiedział również o tajemniczych rysunkach z Nazca - jest to system linii, które oglądane z lotu ptaka kształtem przypominają zwierzęta, rośliny, czy też figury geometryczne, które znajdują się niedaleko miasta Nazca. Spotkanie to było bardzo pouczające i ciekawe, mimo ograniczonego czasu, który nie pozwolił podróżnikowi opowiedzieć i pokazać nam wszystkiego.

Maria Lenarczyk

Odkrywamy nowe horyzonty

Już po raz kolejny w murach Gimnazjum im. Piatów Śląskich w Łagiewnikach zagościli wolontariusze z obcych krajów. Tym razem poznaliśmy Levaniego z Gruzji i Dennisa z Niemiec, którzy na początku kwietnia zabrali uczniów w "podróż" do swoich ojczyzn. Spotkanie z wolontariuszami było możliwe dzięki największej organizacji studenckiej na świecie AIESEC, która jest obecna w ponad 124 krajach. Organizacja ta współpracuje między innymi z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu realizując projekt Make It Possible.

Wolontariusze przeprowadzili z każdą klasą dwugodzinne warsztaty, podczas których opowiadali o swoim życiu, swoich pasjach, ale przede wszystkim o zwyczajach i tradycjach ze swoich krajów. W ich relacjach nie zabrakło mnóstwa ciekawostek i inspirujących historii, które zachęcały do odwiedzenia ich miejsca pochodzenia. Levani i Dennis nie tylko rozmawiali z uczniami, ale także angażowali ich do różnych zabaw, którym towarzyszyło wiele pozytywnych emocji i dużo radości. Wolontariusze w bardzo spontaniczny sposób zdobyli sympatię gimnazjalistów, o czym mogą świadczyć niezliczone wspólne "sesje fotograficzne".

Sprzyjająca pogoda podczas pobytu wolontariuszy pozwoliła na zorganizowanie im wycieczki na Ślężę. Dennis, który jest triathlonistą, pokonał trasę z Przełęczy Tąpadła na szczyt biegiem, co dla prawdziwego sportowca nie było wielkim wyczynem. Następnego dnia wolontariusze pojechali do Krzyżowej, aby zapoznać się z historią tamtego miejsca oraz działalnością fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

Pani Dyrektor Gimnazjum P. Mariola Początek oraz opiekun wolontariuszy P. Renata Żygadło chciałyby serdecznie podziękować uczennicom klasy IIb - Oli Buzuk i Edycie Ciesielskiej oraz ich rodzicom za tygodniowe zakwaterowanie Levaniego i Dennisa pod swoim dachem.

Dzięki spotkaniu z wolontariuszami uczniowie nie tylko wzbogacili swoją wiedzę o Gruzji i Niemczech. Z pewnością zdali sobie sprawę także z tego, jak ważna jest znajomość języków obcych oraz otwartość na inne kultury, która pozwala na lepsze poznanie i zrozumienie dzisiejszego świata.

Renata Żygadło

Sukces uczennic naszego gimnazjum

Dnia 10.02.2014r. w Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie odbył się Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego. Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta i chłopcy w składzie: Natalia Biegańska, Edyta Botuszan, Kamil Chodanionek oraz Mateusz Kuś. Chłopcy zajęli III miejsce, zaś dziewczęta zostały mistrzyniami powiatu. Jednocześnie z Gimnazjum Gminnym z Dzierżoniowa awansowały do finału strefy wałbrzyskiej, który odbył się 03.03.2014r. w Krosnowicach. Po zaciętej walce z faworyzowaną drużyną z Kłodzka, nasze reprezentantki wygrały 3:2, zostając wicemistrzyniami strefy. Zwyciężyły dziewczęta ze Stronia Śląskiego. Pierwsze i drugie miejsce premiowane było awansem do Turniej o Mistrzostwo Dolnego Śląska, który rozegrano 13.03.2014 r. tradycyjnie już w Brzegu Dolnym. Do składu doszła rezerwowa Aleksandra Juszczyszyn. Tym razem uczennice nasze musiały zadowolić się 8 miejscem. Jest to dla naszych dziewcząt i tak spory sukces, jako że na tym szczeblu walkę o najwyższe miejsca rozegrały drużyny dziewcząt grających na co dzień w klubach sportowych. Uczennice i uczniowie przygotowywali się do zawodów na zajęciach szkolnych prowadzonych przez p. Marię Rałowską, p. Jana Fedorskiego i p. Andrzeja Rudnickiego. Opiekunem podczas wyjazdów na zawody był p. Andrzej Rudnicki.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Poezja i proza w języku obcym

Dnia 13.03.2014 odbył się w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach VI Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej, który został objęty honorowym patronatem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W ramach ww konkursu odbyły się równolegle dwa odrębne konkursy:

 • VI Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Anglojęzycznej,
 • VI Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej.

Gościem honorowym podczas konkursu był Wójt Gminy Łagiewniki, Pan Janusz Szpot. Uczestnikami konkursu byli gimnazjaliści z: Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej, Gimnazjum nr 2 im. Żołnierza Polskiego w Strzelinie, Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, Gimnazjum Gminne im. Piotra Włostowica w Sobótce, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie, Gimnazjum nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie, Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie oraz Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach. Każdą szkołę reprezentowało czworo uczniów; dwoje do części anglojęzycznej oraz dwoje do części niemieckojęzycznej. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności językowych oraz artystycznych, dzięki którym dostarczyli wszystkim widzom niezapomnianych wrażeń.
Wyniki z części anglojęzycznej:

 1. miejsce - Iga Olkowicz z Gimnazjum Gminnego w Sobótce oraz Zuzanna Koba z Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek
 2. miejsce -Mateusz Lisiewicz z Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek
 3. miejsce - Gabriela Penkala z Gimnazjum w Strzelinie.
Wyniki z części niemieckojęzycznej:
 1. miejsce - Paulina Ullrich z Gimnazjum nr 3 w Dzierżoniowie
 2. miejsce - Karolina Stepanoff z Gimnazjum w Niemczy
 3. miejsce -Marta Kroczak z Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie
 4. Wyróżnienie - Klaudia Siedlecka z Gimnazjum w Piłąwie Górnej.
Organizatorzy konkursu, Pani Renata Żygadło oraz Pani Katarzyna Najdek, składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród: Staroście Powiatu Dzierżoniowskiego - Panu Januszowi Guzdek, Wójtowi Gminy Łagiewniki - Panu Januszowi Szpot oraz Radzie Rodziców Gimnazjum w Łagiewnikach.

Dzień Otwarty 2014

W dniu 13 lutego 2014 w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach zorganizowano Dzień Otwarty, na który zaproszono uczniów klas szóstych z naszej gminy. Miał on na celu prezentację dorobku szkoły, jak również przybliżenie naszej placówki potencjalnym uczniom i ich rodzicom.

Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Weronika Rosińska, która zapoznała przybyłych gości z najważniejszymi aspektami działalności naszej szkoły. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Mariola Początek, która poinformowała o ofercie na przyszły rok szkolny, a w szczególności o nowości edukacyjnej, czyli o naborze do klasy sportowej.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie obszernej prezentacji multimedialnej opracowanej przez uczennice klasy pierwszej pod kierunkiem Pani Marii Rałowskiej. W trakcie jej oglądania przyszli uczniowie mieli możliwość poznania tradycji naszego gimnazjum, organizowanych corocznie imprez środowiskowych i uroczystości szkolnych, poznali również nauczycieli uczących w szkole. W trakcie prezentacji podkreślono sukcesy odnoszone przez uczniów w różnorodnych konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych. Znalazły się również informacje o projektach edukacyjnych jak Comenius i Bezpieczna Szkoła. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali humorystyczną scenkę pt. "Nie ma mocnych" promującą idee ochrony środowiska i potrzebę segregacji śmieci. W tańcu na stepach przygotowanym pod kierunkiem Pani Marii Rałowskiej wystąpiły uczennice klas pierwszych. Talenty wokalne zaprezentowały uczennice Aleksandra Czop i Martyna Ilecka, wykonujące piękne i nastrojowe piosenki. Na zakończenie została zaprezentowana jeszcze jedna prezentacja multimedialna przygotowana przez ucznia Mateusza Gliwę, przedstawiająca szkołę widzianą okiem ucznia, nieco z "przymrużeniem oka".

Jak co roku, kolejnym punktem programu Dnia Otwartego było zwiedzanie szkoły pod opieką uczniów gimnazjum. W trakcie oprowadzania przyszli gimnazjaliści poznawali infrastrukturę szkoły, oglądali wystawy kronik, albumów ze zdjęciami, wystawy prac plastycznych, gazetki prezentujące tradycje szkoły oraz osiągnięcia uczniów. W trakcie zwiedzania szkoły uczniowie klas szóstych mogli zajrzeć do klas, w których odbywały się przygotowane specjalnie na tą okazję lekcje otwarte. Wszyscy opuszczali szkołę w doskonałych nastrojach, mamy zatem nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym w komplecie zasilą grono uczniów Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach.

Iwona Mościcka

III Mistrzostwa SUDOKU

W konkursie brało udział 23 uczniów Gimnazjum im. Piastów Śląskich. Do finału we Wrocławiu przeszły Urszula Urbanik z klasy 3c oraz Kamila Piechura z klasy 1b. Ula przeszła trzy rundy, a potem znalazła się wśród najlepszej 10 w kategorii gimnazjum. Wielki Finał składał się z dwóch części: papierowej oraz komputerowej. Najtrudniejsza była komputerowa, ponieważ było do rozwiązania sudoku sferyczne (3D). Oprócz klasycznego sudoku, wszyscy uczestnicy rozwiązywali sudoku: nie po kolei, po kolei, kropki, diagonalne, palindromiczne.

Urszula Urbanik zajęła po podliczeniu wszystkich części ostatecznie 7 miejsce w województwie. Jest to duże osiągnięcie, bo grupa z gimnazjum liczyła ponad 1000 uczestników. Ula jest uczennicą pani Beaty Owczarek-Sobczyńskiej. Konkurs w szkole zorganizowała Małgorzata Suwald
Przykładowe zadania z poprzedniego roku

Dzień Języka Niemieckiego z Deutsch-Wagen-Tour

5 lutego 2014 odbył się w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach "Tag der Deutschen Sprache", czyli "Dzień Języka Niemieckiego". Przy tej okazji do szkoły została zaproszona Pani Hanna Krężlewska, która przyjechała do gimnazjalistów z projektem edukacyjnym "Deutsch-Wagen-Tour". Projekt ten realizowany jest przez Goethe-Institut w Warszawie od kwietnia 2009 roku. Jego celem jest promowanie w nietuzinkowy sposób języka i kultury Niemiec, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych oraz zainspirowanie nauczycieli do zastosowania nowoczesnych metod nauczania.

O wyjątkowości "Deutsch-Wagen-Tour" stanowi przede wszystkim pięć kolorowych, specjalnie wyposażonych samochodów, które na co dzień stacjonują w pięciu miastach Polski: Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie i Olsztynie. W celu osiągnięcia wyznaczonych celów animatorzy projektu podróżują po całej Polsce, odwiedzając szkoły, przedszkola oraz uczelnie wyższe. Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów wszystkich rodzajów szkół, studentów, rodziców, nauczycieli, ale też dyrektorów szkół oraz instytucji odpowiedzialnych za edukację. Profesjonalnie przygotowani moderatorzy prowadzą niekonwencjonalne zajęcia z użyciem animacji językowych, współorganizują dni otwarte, imprezy plenerowe, uczestniczą w projektach językowych i spotkaniach z rodzicami. Wizyty "Deutsch-Wagen-Tour" są zawsze barwne, atrakcyjne i stanowią dla uczestników niezapomniane przeżycie.

Partnerami projektu są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Ambasada Niemiec w Warszawie, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W "Dniu Języka Niemieckiego" zostały sfinalizowane także trzy konkursy; konkurs na plakat i prezentację multimedialną "Takie są Niemcy" oraz konkurs na przedstawienie sylwetki znanego Niemca. Wyniki konkursów: Plakat:

 1. Urszula Urbanik
 2. Aleksandra Cieślicka i Bianka Różnowicz
 3. Mateusz Gliwa
Prezentacja multimedialna:
 1. Weronika Juraszek i Sandra Stroka
 2. Weronika Sawka
 3. Paulina Dunal i Małgorzata Kwiędacz
Najwięcej emocji wzbudziło przedstawienie sylwetki Clausa von Stauffenberga przez Macieja Fibika (I miejsce), który swoim przebraniem i wypowiedzią zachwycił jury. II miejsce zajęli rewelacyjni Bracia Grimm - Edyta Botuszan i Katarzyna Krawczyszyn. Na III miejscu uplasował się mistrz rakiety tenisowej - Boris Becker, czyli Wiktor Różnowicz. Gratulujemy!

Gimnazjaliści zostali obdarowani przez Panią Hanię za udział w konkursach i podczas warsztatów językowych mnóstwem podarunków; koszulek, kubków, długopisów, notesów, które z pewnością będą przypominały uczestnikom o bardzo miło spędzonych chwilach z "Deutsch-Wagen-Tour". Jasne, ze klar!

organizator, nauczyciel języka niemieckiego
Renata Żygadło

Zdjęcia

T O JUŻ VI POWIATOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK W ŁAGIEWNIKACH

W dniu 30 stycznia 2014 roku w towarzystwie pięknej zimowej aury, a także zaproszonych gości , tradycyjnie już w auli Gimnazjum im. Piastów Śląskich miała miejsce duża impreza kulturalna poświęcona tradycji wspólnego kolędowania.
Festiwal Kolęd i Pastorałek odbył się pod patronatem Gminy Łagiewniki w ramach jej promocji.
Dzięki życzliwości i wsparciu wójta Janusza Szpota oraz sponsorów, którzy ufundowali nagrody: p. dyrektor Mariola Początek, Rada Rodziców, p. Sebastian Wochnik, p. Małgorzata Suwald oraz ks. Grzegorz Staniewski. Organizatorem festiwalu był nauczyciel muzyki i sztuki p. Gizela Wochnik oraz p. Małgorzata Suwald.
Grand Prix zdobyła Aleksandra Czop z Gimnazjum Łagiewniki.

W kategorii zespół

 • I miejsce zdobył zespół " Do góry nogami" ze SP Łagiewniki. Wykonali " Wiązankę pastorałek".
 • II miejsce duet - Małgorzata Kwiędacz, Kamila Piechura z Gimnazjum Łagiewniki w kolędzie " Nie było miejsca dla Ciebie".
 • III miejsce duet - Andżelika Kubiak , Martyna Hołyńska ze SP Łagiewniki w kolędzie " Gore gwiazda".
 • Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał zespół ze SP w Olesznej " Wesołe nutki" w kolędzie " Betlejemska radość" oraz zespół "Aplauz" ze SP w Piławie Górnej w kolędzie " Święta , święta".

W trzeciej kategorii jako solista Gimnazjum
I miejsce zdobyła Aleksandra Nast z Gimnazjum - Dzierżoniów,
II miejsce Paulina Berlińska z Gimnazjum - Pieszyce,
III miejsce Paulina Oleszek z Gimnazjum - Dzerżoniów.
Wyróżnienia w tej kategorii zdobyła Klaudia Sołtysiak z Gimnazjum - Piława Górna, Edyta Białucha z Gimnazjum - Sobótka oraz Mateusz Milejski z Gimnazjum - Bielawa.

Gizela Wochnik

KOLĘDOWANIE W KOŚCIELE W ŁAGIEWNIKACH

W dniu 2 lutego 2014 roku na zaproszenie ks. Grzegorza Staniewskiego we mszy świętej udział wzięli laureaci Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
Dzięki występom Aleksandry Czop, Małgorzaty Kwiędacz, Kamili Piechury, Andżeliki Kubiak oraz Anny Czerniawskiej i pięknie przez nich odśpiewanych kolęd powyższa msza święta na długo pozostanie w pamięci wszystkich jej uczestników.

Gizela Wochnik

Wizyta wolontariuszek

Po raz kolejny w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach szkoleniowo-językowych prowadzonych przez wolontariuszy z Ameryki, koordynowanych przez nauczycieli języka angielskiego p. Katarzyny Najdek i Mikołaja Miderę. Takie spotkania umożliwiają studentom z całego świata na odbycie zagranicznych praktyk, podczas których można nie tylko "szlifować" znajomość języków obcych, ale również poznawać ciekawych ludzi. W naszej szkole gościliśmy 2 osoby: Massiel z Kostaryki i Tanię z Kolumbii. Pięciodniowe warsztaty okazały się wspaniałym pomysłem na przekazanie wiedzy o kulturze, historii, geografii i tradycji. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo o Ameryce Środkowej i Połudiowej. Nie dość, że kształciliśmy swój język angielski, to na dodatek poprawiliśmy naszą znajomość geografii. Dziękujemy również rodzinom za gościnność podczas pobytu wolontariuszy.

Bianka Różnowicz

Jesteśmy aktywni

Mija I semestr roku szkolnego 2013/2014. Jak zawsze był on pełen różnorodnych działań uczniów i nauczycieli. Od września wprowadziliśmy punktowe ocenianie zachowania uczniów, działa już tylko dziennik elektroniczny. Nauczyciele rozpoczęli szkolenia związane z wprowadzeniem w szkole elementów oceniania kształtującego - uczestniczymy w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej - "Szkoła ucząca się.". Włączyliśmy się do udziału w programie MEN "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", w ramach którego opracowany zostanie program współpracy, a rodzice, uczniowie i nauczyciele uczestniczyć będą w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach. Nauczyciele biorą udział w szkoleniu "Aktywna edukacja", którego celem jest lepsze wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela. W dalszym ciągu realizujemy projekt Comenius - przygotowujemy wyjazd do Włoch i Hiszpanii. Wspomagamy ucznia w rozwoju. Realizujemy zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań. Realizujemy innowacje - "Matematyka innego wymiaru". Można nauczyć się u nas gry na gitarze, rozwijać plastycznie, a także wokalnie. Bierzemy udział w akcji "Dzieci na stadionie - uczymy się dopingu" - regularnie kibicujemy drużynie WKS Śląsk.

Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Rokrocznie uczniowie Gimnazjum im. Piastów Śląskich kwalifikują się do etapu powiatowego konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista" w części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej. Wygrywamy też wiele konkursów językowych - z języka niemieckiego i angielskiego. Organizujemy szkolny konkurs "Pegazik", przegląd Kultury Antycznej "W cieniu skrzydeł Ikara", konkurs kolęd oraz pieśni patriotycznych, konkursy historyczne, matematyczne i wiele innych. Byliśmy współorganizatorami imprez gminnych: otwarcie boiska lekkoatletycznego, Święto Niepodległości, Spotkanie Opłatkowe. Nasi uczniowie brali udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy zbierając pieniądze oraz uświetnili swoim udziałem występy w GOKBiS na rzecz "orkiestry". Organizujemy wiele imprez i konkursów szkolnych kształtujących kompetencje kluczowe takich jak: umiejętności społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresję kulturalną.

Bardzo skutecznie działa w szkole wolontariat. Jak co roku uczniowie wraz z nauczycielami włączyli się w zbiórkę żywności oraz przygotowali paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących. Uczniowie zbierają również baterie, nakrętki oraz odzież. Włączamy się w wiele akcji społecznych i ekologicznych.

Dzięki aktywnej pracy rady rodziców w każdej klasie znajduje się już komputer i projektor. Posiadamy dwie tablice interaktywne - jedna zakupiona została ze środków rady rodziców. Rodzice bardzo aktywnie włączają się w życie szkoły. Pomogli wyposażyć i odnowić świetlicę szkolną: zakupili telewizor, wspomogli zakup "piłkarzyków". Wydali w tym roku kalendarz gimnazjalny. Organizują imprezy na rzecz gimnazjum.

Współpracujemy z przedszkolem na "Akacjowym wzgórzu". Uczniowie chętnie przygotowują zajęcia dla przedszkolaków, mają wiele satysfakcji z możliwości zajmowania się i opiekowania najmłodszymi w naszej gminie. Współpraca ta doceniona została przez Kuratorium Oświaty podczas prowadzonej w przedszkolu ewaluacji. Współpracujemy również ze szkołą podstawową organizując wspólne zawody i konkursy np. Andrzejki matematyczne, zawody sportowe. Nasi uczniowie rokrocznie uczestniczą w warsztatach biologiczno - chemiczno - geograficznych w Myśliborzu oraz uczestniczą w akcji sprzątania świata w Ślężańskim Parku Krajobrazowym.

W związku z budową hali sportowej i otwarciem jej we wrześniu tego roku planujemy otworzyć klasę I sportową o profilu - piłka koszykowa.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową i Dzień Otwarty. Planujemy również otworzenie klas integracyjnych. Szkoła jest przygotowana na przyjęcie dzieci z dysfunkcjami, mamy podjazdy, toalety dla niepełnosprawnych. Kadra pedagogiczna poszerza swoje kwalifikacje. W tym roku 5 nauczycieli ukończy kurs oligofrenopedagogiki przygotowujący do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W szkole zatrudniony jest psycholog i pedagog.

Jesteśmy szkołą otwartą, chętnie podejmujemy się różnych wyzwań. Wspomagamy uczniów w rozwoju. Pomagamy pokonywać trudności. Cały czas się rozwijamy oraz uczymy po to, aby nasi uczniowie i rodzice mieli satysfakcję z tego, że ich dzieci są uczniami Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach.

Zapraszamy uczniów i rodziców na dzień otwarty który odbędzie się 13 lutego 2014r.o godz. 12.30. w holu głównym szkoły. W programie prezentacje, pokazy, obserwacje lekcji, możliwość porozmawiania z uczniami i nauczycielami.

Świąteczne pomaganie

Już wielokrotnie wolontariusze naszego gimnazjum pokazali, że potrafią myśleć o dobru drugiego człowieka. Okres przedświąteczny należy do takiego właśnie czasu kiedy myślimy szczególnie o bliźnich, dlatego tradycyjnie już odbyły sie dwie duże akcje zorganizowane w całości i przeprowadzone przez wolontariat Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach. Zbieraliśmy żywność w zaprzyjaźnionych sklepach jak i również zorganizowaliśmy akcje " świąteczna choinka". Dzięki tej ostatniej uśmiech zagościł aż u 25 dzieci z naszego przedszkola, gimnazjum i SP. Oczywiście nic nie zdziałalibyśmy bez hojnej współpracy mieszkańców Łagiewnik i księdza proboszcza Grzegorza za co z całego serca w imieniu swoim jak i obdarowanych świątecznymi podatkami serdecznie dziękujemy. Natomiast zbiórka żywności była zorganizowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem URIM oraz Bankiem Żywności z Wrocławia.
Wolontariusze zbierali w następujących sklepach:
Sklep Wielobranżowy STOP pana Stanisława Szawana w Łagiewnikach
Delikatesy państwa Tyńców w Łagiewnikach
Sklep Spożywczy Odido w Olesznej
Sklep Spożywczy "Magdalenka" w Radzikowie
Sklep Spożywczy ABC w Jaźwinie

Atmosfera jak zawsze była miła, a ludzie hojni i zawsze nas rozśmieszali i dodawali otuchy. Dzięki życzliwości zebraliśmy ponad 390kg żywności. Paczki otrzymało 45 rodzin z naszej gminy. Jak zwykłe nie zapomnieliśmy o szczęśliwych paczkach, które przekazaliśmy księdzu Andrzejowi.
Wolontariusze nie tylko zbierali żywność, ale także pomagali w przygotowaniu paczek. Swój czas poświęcili w słusznej sprawie: Michalska Anna, Garbowska Ewa, Sawka Weronika, Urbanik Urszula, Burda Dominika, Fuławka Anna, Kolasa Natalia, Plonkowska Marlena, Redko Agata, Rosińska Weronika, Wilkoszyńska Natalia, Witkowska Natalia, Iwaszkiewicz Michał, Bagińska Natalia, Cieleban Patrycja, Najdek Patrycja, Żygadło-Kosoń Magda, Borecka Monika, Botuszan Edyta, Dudek Violetta, Krawczyszyn Katarzyna, Kubiak Karolina, Rajczakowska Dominika, Samburska Dominika, Szachniewicz Weronika, Żygadło-Kosoń Róża, Miedziak Karolina, Sobolewska Aleksandra, Szczepanik Aleksandra, Zając Weronika, Bohajczuk Anna, Chincińska Ewelina, Karyś Julia, Kwiędacz Małgorzata, Piechura Kamila, Piórkowska Klaudia, Szachniewicz Wiktoria, Wróbel Paulina, Hołyńska Daria, Radziewicz Daria, Ilecka Martyna, Jakubowska Aleksandra. Gorące podziękowania za pomoc w akcji dla pani Elżbiety Majchrzak, pani Joanny Kwiędacz, pana Pawła Krzyszczuka, pani Marii Lenarczyk.

Organizatorki akcji
M. Suwald L.Mróz

Triumf Gimnazjalistek

3 grudnia 2013 r w Gimnazjum nr 1 w Bielawie odbył się XIII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego DACH. Do konkursu zgłosiło się 29 uczniów z 6 gimnazjów, w tym reprezentantki Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach: Weronika Juraszek, Wioleta Pawłowska i Ewelina Wiszniewska. W pierwszej części konkursu sprawdzane było, w jakim stopniu uczestnicy zrozumieli tekst w języku niemieckim. Druga część konkursu to test z pytaniami dotyczącymi wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Test obejmował m.in. wiadomości o geografii, historii, polityce, życiu codziennym, kulturze, sporcie, wybitnych osobistościach oraz zabytkach Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Ostatecznie w klasyfikacji indywidualnej zwyciężyła Weronika Juraszek, także nasze gimnazjum spisało się doskonale - również 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej. Uczennice do konkursu przygotowała pani Renata Żygadło. Gratulujemy!

Warsztaty w Krzyżowej

W dniach 18-19 listopada 2013 grupa 20 gimnazjalistów wzięła udział w warsztatach młodzieżowych w Krzyżowej. Pierwszy dzień rozpoczął się od zajęć organizacyjnych. Uczestnicy dowiedzieli się od prowadzącego - Pana Bartka, jak będzie przebiegał pobyt i jakie warsztaty się odbędą.
Podczas zwiedzania Berghaus (domku na wzgórzu), uczniowie zapoznali się z historią rodziny von Moltke, do której niegdyś należał majątek w Krzyżowej. Ważną informacją był także fakt, iż w czasach nazizmu działała tu grupa opozycyjna "Krąg z Krzyżowej". Gimnazjaliści zapoznali się również z wydarzeniem historycznym - "Mszą Pojednania", która odbyła się tu w 1989 roku, z udziałem premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla.
W pierwszym dniu po południu uczniowie zgromadzili się w Sali Majowej na zajęciach o charakterze historycznym. Ich zadaniem było przygotowanie w grupach prezentacji na temat Żołnierzy Wyklętych. Po godzinie czasu byli już gotowi, aby zaprezentować swoją pracę na forum. Następnie uczniowie udali się na wieczór filmowy, po którym wreszcie nadszedł czas na długo oczekiwaną dyskotekę. Po zabawie wszyscy udali się do swoich pokoi, aby odpocząć i nabrać sił do pracy następnego dnia. Jednakże opiekunowie wycieczki, p. Renata Żygadło i p. Paweł Krzyszczuk nie mogli długo odetchnąć po całym dniu, ponieważ gimnazjaliści zaplanowali jeszcze "wycieczki międzypokojowe".
Następnego dnia uczniowie udali się na warsztaty z języka niemieckiego. Na początku p. Bartek zaproponował ćwiczenia ruchowe na dziedzińcu połączone z animacją językiem niemieckim. Było przy tym dużo śmiechu i zabawy. Uczestnikom spodobało się także między innymi jedno z zadań (w sali) polegające na ustawieniu się od najmłodszego do najstarszego na krzesłach ustawionych w krąg nie używając przy tym żadnych słów. Po skończonych zajęciach uczniowie serdecznie podziękowali panu Bartkowi za mile spędzony z nim czas i przygotowanie ciekawych warsztatów. Podróż do domu minęła bardzo szybko, jednakże gimnazjaliści jednomyślnie stwierdzili, że warsztaty w Krzyżowej na długo zostaną w ich pamięci.

Kamila Piechura z kl. Ib

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU

"W historii Polski tak się składa był ponad rok niewoli, 11-go listopada, nasz kraj z niewoli się wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał Dniem Niepodległości".
Dnia 8 listopada młodzież Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach, pod opieką p. Marii Rałowskiej, wzięła udział w obchodach Dnia Niepodległości w Przedszkolu na Akacjowym Wzgórzu w Łagiewnikach.
Wszystkie grupy przedszkolne w skupieniu obejrzały montaż słowno-muzyczny. Były wiersze: "Katechizm polskiego dziecka" J. Bełzy, czy też "Barwy ojczyste" Cz. Janczarskiego i piosenki patriotyczne, takie jak "Wojenko, wojenko", "Legiony". Nie mogło zabraknąć silnego akcentu, jakim jest odśpiewanie Hymnu.
Występ wzbudził duże zainteresowanie wśród najmłodszych. Punktem kulminacyjnym, po występie była oczywiście wspólna zabawa i spotkanie w salach ze starszymi kolegami. Teraz każdy przedszkolak rozumie doniosłość świąt państwowych oraz wie, że jest Polakiem i zna symbole narodowe: flaga, hymn, godło. Mając na uwadze, że uczucia miłości i przywiązania do własnego kraju kształtują się od najmłodszych lat, żywimy nadzieję że przedstawiony sposób budzenia zaciekawienia dzieci wydarzeniami ogólnopaństwowymi, historią kraju, pozwoli im pogłębić emocjonalny stosunek do swojej Ojczyzny.

Maria Rałowska i kl.IIb.

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W PRZEDSZKOLU

Jesienią w przyrodzie występują bardzo duże zmiany. Jest to okres, w którym wszystko co żyje, przygotowuje się na nadejście zimowych chłodów. Dla ludzi jest to również czas zbioru plonów pracy. Świat wokół nas zaczyna się mienić wszystkimi odcieniami zieleni, brązu i czerwieni. Stało się to dla nas inspiracją do zorganizowania 24 października 2013 roku Święta Pieczonego Ziemniaka dla dzieci z Przedszkola "Na Akacjowym Wzgórzu". Głównymi celami naszego spotkania z przedszkolakami było:
- poszerzanie wiedzy ucznia na temat ziemniaków, ich cech i przeznaczenia poprzez oglądanie i wysłuchiwanie informacji oraz praktyczne działanie,
- stymulowanie pozytywnych zachowań społecznych, interakcji i współpracy pomiędzy dziećmi młodszymi i starszymi,
- wykazanie się pomysłowością oraz twórczym działaniem.

Pogoda jednak nam nie dopisała i większość zajęć odbyła się w budynku przedszkola. Na wstępie dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały wierszy: "Co można zrobić z ziemniaka" H. Łochockiej, "Zmartwienie ziemniaka" D. Chmielewskiego oraz "Krótkiej bajki o ziemniaku" opowiadzianej przez gimnazjalistki. Następnie przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki pani Maria Łaskarzewska oraz radne pani Leokadia Szot i Elżbieta Madej pasowały przedszkolaków na starszaka. Kolejne zajęcia odbyły się w salach, gdzie dzieci pod okiem starszych koleżanek wykonały cudaki - kartoflaki, ziemniaczane wyklejanki oraz prace plastyczne ze stempli ziemniaczanych. Po zakończeniu pracy w przygotowanym miejscu dzieci wyeksponowały swoje prace, a w międzyczasie każda grupa degustowała potrawy z ziemniaka. Spośród wszystkich przedszkolaków została wybrany król i królowa, a wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe odznaki. Imprezę wieńczyła degustacja upieczonych w żarze ogniska ziemniaków w ogrodzie przedszkolnym oraz wspólna zabawa. Święto Pieczonego Ziemniaka zakończyło się pożegnaniem i obietnicą spotkania za rok.

OTRZĘSINY 2013 "OTRZĄŚNIJ SIĘ"

23 października 2013 roku w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach odbyły się "otrzęsiny" uczniów klas pierwszych, na które zaproszone zostało całe grono pedagogiczne, a także wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych. Celem otrzęsin było przyjęcie, zgodnie z tradycją, uczniów klas pierwszych do grona społeczności szkolnej gimnazjum, integrowanie uczniów klas pierwszych naszej szkoły poprzez wspólną zabawę oraz wdrażanie ich do współdziałania i współżycia w szkole i w grupie rówieśniczej.

Ceremonii otwarcia dokonała pani dyrektor przecinając jabłka, które mają symbolizować początek nowej drogi i przygody w gimnazjum.

Jednak zanim pierwszaki zostały włączone do naszego grona, musiały sprostać zadaniom, jakie przygotowali dla nich starsi koledzy klas drugich. Nasi pierwszoklasiści musieli zmierzyć się w kilku zabawnych konkurencjach:

 1. "Wywiad z wychowawcą" czyli, co uczniowie wiedzą o swoim wychowawcy?
 2. Sportowa pod hasłem "W zdrowym ciele, zdrowy duch" ( 4-osobowe zespoły zmagały się w tańcu przy muzyce z gumą do gry),
 3. Quiz wiedzowy - uczniowie odpowiadali na pytania (każda klasa) z życia szkoły,
 4. Konkurs kulinarny - uczniowie przygotowali zdrową kanapkę "Gimburger". Przy ocenie uwzględniane było: praca zespołu, wykorzystane składniki do kanapki (zdrowe) sposób przygotowania (higiena pracy) oraz podania kanapki,
 5. Konkurs "złotych rączek"( zadaniem tego zespołu było wcześniejsze przygotowanie z ekologicznych materiałów mundurka gimnazjalistki i gimnazjalisty).

Dodatkowo każda klasa musiała się przebrać w ustalonej wcześniej kolorystyce (klasa Ia w kolorze zielonym, Ib - niebieskim i Ic - czerwonym). Wykonanie zadań oceniało jury: p. Gizela Wochnik, p. Monika Michalska - Piejko, p. Alina Kowalska, p. Zbigniew Owczarek oraz Weronika Rosińska.

Uczniowie klas pierwszych dzielnie przeszli próbę ognia i wody oraz z wielkim zaangażowaniem rywalizowali w przygotowanych dla nich konkurencjach. Następnie przewodnicząca SU Weronika Rosińska ogłosiła wyniki:

 • Klasa Ic
 • Klasa Ia
 • Klasa Ib
 • Po złożeniu ślubowania, pierwszaki stały się prawnymi uczestnikami społeczności szkolnej, pani dyrektor pogratulowała uczniom i wręczyła każdej klasie "Tekst Ślubowania" z podpisami uczniów klas pierwszych Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach. Na zakończenie otrzęsin każda klasa wraz z wychowawcą wykonała pamiątkowe zdjęcie, zjadając wcześniej plaster cytryny, a dla poprawy kwaśnej miny otrzymali słodkości. W naszej szkole nikt nie powinien mieć skwaszonej miny, zatem prosimy o uśmiech. Zgodnie z naszą szkolną tradycją staraliśmy się zapewnić wspaniałą atmosferę i doskonałą zabawę. Chcemy w ten sposób integrować wszystkich naszych uczniów i sprawiać, że szkoła będzie dla nich drugim domem, miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, ale także nawiązuje przyjaźnie, odkrywa talenty i pasje.

  Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.

  Wyjazdy na mecz WKS

  25 września 2013r. po raz pierwszy w tym roku szkolnym pojechaliśmy do Wrocławia na mecz WKS Śląska Wrocław. O godz. 16:00 zajęliśmy miejsca w danym sektorze(D), a mecz rozpoczął się o godzinie 18:00. Na stadionie nasza szkoła jak i inni kibice zaczęli dopingować "naszej" drużynie głośnymi okrzykami. Gdy zaczął się mecz na całym stadionie rozbrzmiewały w głośnie piosenki i hasła dopingujące WKS oraz Cracovię. Piłkarze WKS - u grali wolno i długo myśleli nad każdym podaniem natomiast Cracovii grali tzw. szybką piłkę. Kibice dopingowali swoje drużyny jak tylko mogli. Od czasu do czasu można było zaobserwować jakąś ciekawszą akcję pod bramką. Atmosfera jaka panowała na stadionie jest nie do opisania, ponieważ człowiekiem kierują w takich chwilach niekontrolowane, bardzo spontaniczne emocje.
  Niestety przegraliśmy 3:0.Niektórzy chłopcy byli załamani, jednak smutek minął po wyjeździe ze stadionu. W autobusie znowu zabrzmiały głośnie pieśni kibica. Do Łagiewnik wróciliśmy o 21:30 i mimo przegranej i tak świetnie wszyscy się bawili!!! Cracovia przyjechała i pokazała dobry futbol.
  4 października 2013r. pojechaliśmy na następny mecz. Nie był to taki zwyczajny mecz, ponieważ były to derby Dolnego Śląska. Gdy weszliśmy do autobusu nie mogliśmy się doczekać dojazdu do Wrocławia, by zobaczyć ten ważny mecz. Kiedy po długim oczekiwaniu w kolejce weszliśmy na stadion wszyscy byli zadowoleni, gdyż na murawie rozgrzewały się już drużyny. O godz. 20:30 sędzia rozpoczął mecz, a po chwili w sektorze B pojawiła się ogromna flaga WKS Śląsk, która przysłoniła kibiców, ale po chwili oświetliły ich petardy hukowe i race , było to naprawdę widowiskowe. Pierwszą bramkę dla Śląska strzelił Paixao. Byliśmy zdumieni, nie mogliśmy powstrzymać emocji tak bardzo się cieszyliśmy. W drugie połowie meczu następną bramkę strzelił Dudu  z karnego. Radości nie było końca. Wszyscy wstaliśmy i zaczęliśmy jeszcze mocniej dopingować "naszą" drużynę. Wiedzieliśmy już że derby są nasze. Gdy wracaliśmy do autokaru byliśmy w wyśmienitych humorach i śpiewaliśmy przyśpiewki. Wróciliśmy do domu o 24tej, ale było warto, gdyż ten mecz na pewno zapamiętamy na długo.
  Dziękujemy nauczycielom: p. Marii Rałowskiej, p. Andrzejowi Rudnickiemu i p. Janowi Fedorskiemu za organizację wyjazdu i opiekę, no i prosimy o jeszcze. Dziękujemy także Kubie Gołuchowi za duże zaangażowanie w organizację wyjazdu.

  X PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ "ŚPIEWAJMY PANU"

  24 października w Kościele św. Wawrzyńca w Prusach odbył się już IX Konkurs Piosenki Religijnej "Śpiewajmy Panu". Uczestnicy konkursu konkurowali ze sobą w różnych kategoriach wiekowych. Szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponad gimnazjalne. Z naszego gimnazjum udział w zmaganiach konkursowych, wzięły uczennice z klasy pierwszej oraz trzeciej. Solo wystąpiły Karolina Miedziak, Aleksandra Czop, oraz Agata Redko z chórkiem w składzie Marlena Plonkowska i Aleksandra Czop. Natomiast w duecie Małgorzata Kwiędacz wraz z Kamilą Piechurą. Uczennica z klasy IIId zajęła najwyższe z miejsc oraz otrzymała nagrodę specjalną Ks. Proboszcza parafii Prusy- Krzysztofa Romaniuka. Uczennica z klasy III c Agata Redko otrzymała nagrodę specjalną od Ks. Dziekana Stanisława Włodarskiego. Do konkursu przygotowała nas Pani Gizela Wochnik-nauczyciel sztuki. Gratulujemy uczennicom z naszego gimnazjum i czekamy na kolejny przegląd.

  Szkolny konkurs pieśni patriotycznej

  25 października tradycyjnie w naszym gimnazjum odbył się konkurs pieśni patriotycznej. Każda z klas prezentowała uprzednio wybrane pieśni, które przygotowywała pod okiem Pani Gizeli Wochnik oraz swoich wychowawców. Konkurs rozstrzygnęło jury w składzie:
  Pani Alina Kowalska,
  Pani Beata Owczarek-Sobczyńska,
  Pani Katarzyna Najdek
  Pani Elżbieta Majchrzak.
  Po naradzie komisja ogłosiła następujące wyniki:
  I miejsce- klasa III c w utworze "Przybyli ułani pod okienko"
  II miejsce- klasa II b w utworze "Szara piechota"
  III miejsce- klasa III a w utworze "Pałacyk Michla"
  Wyróżnienie- klasa I a w utworze "Mury"
  Klasa, która uzyskała I miejsce, otrzymała 20 pkt,
  II miejsce-15 pkt,
  III miejsce-10 pkt

  Wycieczka do CEEiK w Myśliborzu

  W dniach 08 - 09. X. 2013 roku odbyła się wycieczka edukacyjna uczniów Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach do CEEiK w Myśliborzu. W wyjeździe tym zorganizowanym przez nauczyciela geografii - p. Marię Lenarczyk i nauczyciela biologii - p. Krystynę Lachowicz uczestniczyło 36 uczniów.

  W pierwszym dniu pobytu odbywały się zajęcia laboratoryjne - w pracowni ekologicznej na zajęciach pt. "Gleba - dobrem niezastąpionym" uczniowie badali skład gleby i rozróżniali różne typy gleby, w pracowni chemii - na zajęciach "Izolacja barwników asymilacyjnych" przypomnieli sobie i poszerzyli wiadomości dotyczące przebiegu i roli fotosyntezy, a także rozdzielali barwniki występujące w roślinach metodą chromatografii bibułowej oraz metodą Krausa. Trzecie zajęcia typu seminaryjnego dotyczyły określania klasy czystości wód na podstawie złowionych w pobliskim potoku bezkręgowców.

  Wieczorem uczniowie miło spędzili czas przy wspólnym ognisku. W drugim dniu odbyły się zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczej w Wąwozie Myśliborskim. Uczniowie rozpoznawali gatunki drzew po liściach i wyglądzie kory, mierzyli wiek drzew, omawiali zasady zachowania się w parku krajobrazowym i rezerwacie przyrody, a także mieli możliwość obejrzenia w naturze gatunków objętych ścisłą ochroną, np. paproci - języcznika zwyczajnego.

  Wszystkie zajęcia były prowadzone bardzo ciekawie, a uczniowie aktywnie w nich uczestnicząc poszerzyli swoje wiadomości w dziedzinie nauk przyrodniczych.

  KRÓLOWA SPORTU w Łagiewnikach

  Gmina Łagiewniki postanowiła zadbać o kondycję fizyczną swoich mieszkańców. I jako pierwsza w naszym województwie wybudowała profesjonalny kompleks lekkoatletyczny. W jego budowie pomogło wsparcie finansowe samorządu województwa dolnośląskiego. Nowy obiekt przetestowali już pierwsi zawodnicy.
  Inwestycja miała być zakończona do 30 listopada 2013 roku. Wykonawca przyspieszył jednak prace. Dzięki temu oddanie obiektu do użytku było możliwe już 12 września.
  W uroczystości otwarcia kompleksu wzięli udział: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, Wicemarszałek Radosław Mołoń, senator Stanisław Jurcewicz, radni Sejmiku Woj. Dolnośląskiego Dorota Gromadzka i Marek Dyduch, przedstawiciele samorządów powiatu dzierżoniowskiego, radni Gminy Łagiewniki przedstawiciele kuratorium oświaty, dyrektorzy placówek oświatowych i zakładów z gminy. Uroczystość uświetniła swoją obecnością grupa dolnośląskich olimpijczyków:
  1. Podlas Ryszard - lekkoatleta Montreal 1976,
  2. Brzeźny Jan - kolarstwo Montreal 1976,
  4. Kaczyńska Aleksandra - wioślarstwo Montreal 1976 i Moskwa 1980,
  5. Cych Jan - lekkoatletyka Meksyk 1968,
  6. Wojno Halina - siatkówka Meksyk - 1968,
  7. Swornowski Leszek - szpadzista Moskwa 1980,
  8. Łopatka Mieczysław - koszykówka Rzym 1960, Tokio 1964, Meksyk 1968, Monachium 1972.

  "Niech sport będzie częścią poszukiwania wyższych wartości, które kształtują charakter i dają poczucie godności i sukcesu - we własnych oczach i w oczach innych" - chcemy, by te słowa Jana Pawła II były mottem przewodnim dzisiejszej uroczystości - mówiły rozpoczynając ceremonię otwarcia uczennice Basia Chmielowska i Klaudia Denderes.

  Marszałek Rafał Jurkowlaniec wręczył Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Pani Dyrektor Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach klucze do nowo otwartego obiektu sportowego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Marszałek Rafał Jurkowlaniec, Wicemarszałek Radosław Mołoń, pan Jerzy Bocheński - Wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego, pan Paweł Dąbrowski DABRO - BAU Sp. Jawna, pan Wójt Janusz Szpot, pani dyrektor Mariola Początek, pani dyrektor Halina Mieczko oraz ks. Grzegorz Staniewski. Następnie ks. Grzegorz Staniewski dokonał poświęcenia boiska.

  Po symbolicznym przecięciu wstęgi, poświęceniu obiektu został zaprezentowany program artystyczny przygotowany przez uczniów gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola z Łagiewnik pod kierunkiem pani Marii Rałowskiej.
  Następnie uczniowie szkół podstawowych z Łagiewnik, Jaźwiny i Olesznej pobiegli w sztafecie 4x200 m. Kolejnymi konkurencjami były biegi na 100, 60 i 40m, a także skoki w dal. Zwycięzców nagrodzili medalami dolnośląscy olimpijczycy, z którymi wszyscy uczestnicy imprezy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

  Sam obiekt został wybudowany w ramach projektu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu". Samorząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył na jego budowę 259 tys. zł. Resztę środków dołożyła gmina Łagiewniki. Całkowity koszt inwestycji wyniósł bowiem 519 tys. zł. W skład kompleksu wchodzi boisko do piłki nożnej, bieżnia okólna o obwodzie 200m, 120 -metrowa bieżnia do sprintu, rozbieg ze skrzynią do skoków w dal, a także stanowisko do pchnięcia kulą. Gmina zagospodarowała również teren wokół boiska - wybudowano chodniki i szutrową drogę dojazdową do obiektu. Dzięki programowi "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w 2013 r. do 16 jednostek samorządu terytorialnego z regionu trafiło już 5 mln zł. Przyznane miastom i gminom dotacje z budżetu województwa wahały się od 200 do 340 tys. zł. Do końca roku na Dolnym Śląsku powstanie 16 podobnych boisk lekkoatletycznych. Program będzie kontynuowany przez następne dwa lata.
  My już mamy taki stadion i bardzo wszystkim dziękujemy!!!
  Dziękujemy Zarządowi Banku Spółdzielczego w Kobierzycach za ufundowanie 5 bloków startowych na nowo powstałe boisko, a Panu Franciszkowi Januszkiewiczowi i firmie ZAMEH za wykonanie znicza olimpijskiego.

  Sprzątanie Świata - Polska 2013

  "Odkrywamy Czystą Polskę"- pod takim hasłem odbyła się tegoroczna, już 20 akcja "Sprzątanie Świata - Polska". Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest propagowanie unikania tworzenia odpadów i ich selektywnej zbiórki-czyli "nie śmiecenie", inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

  W dniu 19.09.2013 r. w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach odbył się krótki apel okolicznościowy, na którym uczniowie klas pierwszych przedstawili założenia tegorocznej akcji. Dziś w dobie nowoczesnych technologii odpady to nie śmieci, tylko cenny surowiec, który można przerobić. Aby zmniejszyć ilość odpadów zalegających na składowiskach, a jednocześnie odzyskać cenny surowiec, konieczna jest segregacja. Selektywną zbiórkę odpadów można przeprowadzać na wiele sposobów. W naszej gminie jest to system workowy, na terenie naszego gimnazjum służą do tego kosze na śmieci odpowiednio oznakowane. Jak prawidłowo młodzież powinna segregować odpady przedstawiły to uczennice klasy I a. Apel zakończyła scenka "Nie ma mocnych" odegrana przez uczniów klas pierwszych, w której w sposób humorystyczny przedstawiono tematykę segregacji odpadów oraz wzorce zachowania się osób postępujących zgodnie z zasadami dbałości o stan środowiska naturalnego

  Następnego dnia tj. 20.09.2013 r. uczniowie klas pierwszych w ramach akcji "Sprzątanie Świata" wyjechali w Masyw Ślęży, aby sprzątać tereny leśne w obrębie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. W przedsięwzięciu uczestniczyło 52 uczniów wraz z opiekunami. Uczestnicy akcji zostali dowiezieni na miejsce autobusem zapewnionym przez Urząd Gminy, gdzie rozpoczęli prace porządkowe. Młodzież sprzątała obszar: "Park Wenecja", teren wokół Potoku Sulistrowickiego gdzie znajduje się znane "źródło życia" - ocembrowane źródło wody chętnie pobieranej do picia oraz tereny przydrożne. Każda osoba zaopatrzona była w rękawice jednorazowego użytku zapewniające bezpieczeństwo podczas zbierania śmieci oraz worki, w które zaopatrzył nas p. Wiesław Pazgan - pracownik Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Akcja przebiegła sprawnie i efektywnie, czego potwierdzeniem jest zebranie kilkunastu worków odpadów, wśród których dominował plastik. Po zebraniu śmieci młodzież miała możliwość odpocząć i zintegrować się podczas wspólnego ogniska, na którym posiliła się kiełbaską. Zakończeniem akcji było obejrzenie wnętrz zrekonstruowanych chat grodziska z XIII w na terenie rezerwatu archeologicznego w Będkowicach, do którego zaprosił nas p. Pazgan.

  Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.

  Maria Lenarczyk Krystyna Lachowicz

  Poprzednie